Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening är en verksamhet som finns i Ljusdal. I Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bengtsberg, Anna Kristina som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Englund, Stig Anders som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamrebjörk, Olov Gustav som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedin, Nils Erland som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, O-Nils, Magnus Joen som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Sven Jonas som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotBennmarker, Claes Håkan som är född 1961 och har titeln Suppleant, Färlin, Erik Torbjörn som är född 1956 och har titeln Suppleant, Hansson, Jan-Olof som är född 1972 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening på telefon 0651-41880.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet förmedling i vilken medlemmarna deltar med egen arbetsinsats och genom utförande av tjänster uppdrag med egna maskiner, redskap och verktyg, att arbeta för effektiv marknads- föring av medlemmarnas tjänster och uppdrag, förmedla dess tjänster och uppdrag i enlighet med i eget namn träffade av- tal samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Idag är Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Gävleborgs län och Ljusdal arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening innehar ej F-skattsedel och Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Kristina Bengtsberg Erland Hedin i förening.

Ljusdalsortens Farmartjänst, Ekonomisk förening har 716458-6070 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.