Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

716458-6559 är organisationsnummer för företaget Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Ljusdal som är den kommunen som Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening finns i.

Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 1993-09-06 och det finns flera företag i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1997-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1993-01-01.

Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening är och det finns flera bolag i Ljusdal som också är .

Firmatecknare för Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening är följande:
Förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

Vill ni komma i kontakt med Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom 0651-10510 eller genom brev på följande adress:
Kyrkog. 7, 827 30, Ljusdal

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva inköp och försäljning av lin och linnevaror av hög kvalitet, tillverka linnetextil som kläder, hemtextil och linne i vården samt därmed förenlig verksamhet vari medlemmarna deltar med egen arbetsinsats. Föreningen skall vidare främja och arbeta för lokal odling och beredning av lin, bevarande av hantverks- traditioner och kunskaper runt linhantering, följa forskning och utveckling inom linområdet, anordna kurser och utställ- ningar för att öka medvetandet om och belysa lin och linnets utvecklingsmöjligheter inom heminredning, design och offent- lig verksamhet, ge råd för tvätt och vård av linnevaror.

Det finns olika personer som har en koppling med Järvsö Lin och Linne Ekonomisk förening och det är Fransson, Catarina Elisabeth som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Karin Agneta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Eva Agneta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,