Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening är ett företag som finns i Ljusdal. I Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Engdahl Eliasson, Annika Maria som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Gudmundsson, Maud Elisabeth som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Gundersen Strömberg, Benthe Malfrid som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jan-Åke som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindstedt, Hans Åke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Ingrid Birgitta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Jan Roland som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Emil som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Margareta Birgitta som är född 1959 och har titeln SuppleantBerg, Siv Birgitta som är född 1946 och har titeln SuppleantCharlez, Madelene Christina som är född 1964 och har titeln SuppleantForsberg, Bo Ture som är född 1937 och har titeln SuppleantFredholm, Rolf Olof som är född 1943 och har titeln SuppleantKarlsson, Karin Eva Birgitta som är född 1954 och har titeln SuppleantPetrén, Eva Catrin som är född 1965 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening på telefon 0651-20360.

Föreningen ska, utifrån lokal förankring, aktivt verka för om- rådets olika intressen och främja medlemmarnas ekonomiska in- tressen genom att själv eller i samverkan med andra utföra be- talda tjänster och samhällsuppdrag gentemot institutioner som Kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Studieorganisationer m.fl. Uppdragen utgör i första hand aktiviteter för sysselsättning av arbetssökande samt uthyrning av lokaler och utrustning. Föreningen skall också erbjuda en ekonomisk hemvist för poten- tiella egenföretagare som av egen kraft erbjuder sina tjänster produkter till kund och därvid får till stånd en överenskommelse om erättning. Föreningen kan också bedriva verksamhet i enlighet med ovanstående syfte.

Idag är Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Gävleborgs län och Ljusdal arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening innehar ej F-skattsedel och Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Hans Lindstedt och Catrin Petrén, var för sig.

Sambo-laget Bygderåden i Ljusdal Samhälls- ekonomisk förening har 769607-6574 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.