Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal

Gävleborgs län

Information

787000-0721 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Ljusdal som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal finns i.

Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal har varit registrerat sedan 1952-06-16 och det finns flera företag i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal är och det finns flera bolag i Ljusdal som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Anders Widell, Sören Svedberg och Per From, var för sig.

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal så kan ni göra det på telefon genom 0651-767230 eller genom brev på följande adress:
St. Vinterg. 18 A, 827 31, Ljusdal

Föreningen skall hava till åndamål att uppföra, besitta och förvalta bostadshus i ljusdal samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obgränsad tid. den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse till- kommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Zobeln 11 i Ljusdal och det är From, Per Helge som är född 1943 och har titeln Extern firmatecknare, Johansson, Per Roger som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Norén, Inger Monika som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Svedberg, Bengt Sören som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallström, Ingrid Helén som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Widell, Anders Erland som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotHalvarsson, Kjell Olof som är född 1944 och har titeln Suppleant, Kram, Lars Erik som är född 1965 och har titeln Suppleant,