Peges i Färila AB

Gävleborgs län

Information

Peges i Färila AB är ett av många företag som finns i Ljusdal. Det är nämligen den kommunen som Peges i Färila AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Peges i Färila AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1981-04-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Strandv. 47, 114 56, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Peges i Färila AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6614820.

Ljusdal arbetar för att företag som Peges i Färila AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Peges i Färila AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Gävleborgs län.

Bolaget skall driva mekanisk verkstadsindustri, äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Peges i Färila AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Pege, Nils Göran -Pege, Per Leif Då styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Ordförande saknas..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Peges i Färila AB och det är följande personer, Pege, Nils Göran som är född 1955 och har titeln VD, Pege, Nils Göran som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Borg, Rune Helmer som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Pege, Per Leif som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mats Olov som är född 1965 och har titeln Revisor, Geijer, Wilhelm Reinhold som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant.PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Peges i Färila AB är 556209-7351.