Tevansten Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Tevansten Aktiebolag hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Ljusdal som är den kommunen där Tevansten Aktiebolag finns. I Ljusdal så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tevansten Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Tevansten Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Tevansten Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Postv. 1C, 820 46, Ramsjö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0651-80292.

Ljusdal arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Tevansten Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Tevansten Aktiebolag har idag 556274-2915 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 1 ledamot och 1 suppleant. är den som för stunden ansvarar för Tevansten Aktiebolag

Bolaget skall bedriva sjunktimmerhantering, stenindustri och mineralprospektering samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Tevansten Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Rosenberg, Christer Melker som är född 1963 och har titeln Suppleant, Larsson, Bengt Anders som är född 1958 och har titeln Revisor, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .