Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Ljusdal. Det är nämligen den kommunen som Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1986-09-25. Men sedan 1989-01-01 så har Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till VIK MÖRKBERGSVÄGEN 5, 820 40, Järvsö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0651-40139.

Ljusdal arbetar för att verksamheter som Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva skogsmaskinrörelse för avverkning och transport och andra i skogen förekommande arbeten.

Firmatecknare för Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag och det är följande personer, Hjalmarsson, Lars Mikael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjalmarsson, Lars Göran som är född 1940 och har titeln Suppleant, Flinck, Jan-Erik som är född 1954 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag är 556283-3284.