Höstglöd Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Höstglöd Aktiebolag hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Ljusdal som är den kommunen där Höstglöd Aktiebolag finns. I Ljusdal så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Höstglöd Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Höstglöd Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Höstglöd Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Höstglöd Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Björkbackav. 10, 820 40, Järvsö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0651-40062.

Ljusdal arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Höstglöd Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Höstglöd Aktiebolag har idag 556358-0850 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Höstglöd Aktiebolag

Bolaget ska bedriva produktion av text och bild för tidskrifter och dagspress samt utföra produktion av dokumentära och skönlitterära texter för förlagsvärlden samt själv utge tidskrifter, annonsblad och därmed förenlig verksamhet.

I Höstglöd Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hansson, Bergs Lars Tommy som är född 1953 och har titeln VD, Hansson, Bergs Lars Tommy som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Rudert, Jan Olof som är född 1955 och har titeln Suppleant, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .