A. Friberg Åkeri Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

A. Friberg Åkeri Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Ljusdal. Det är nämligen den kommunen som A. Friberg Åkeri Aktiebolag finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

A. Friberg Åkeri Aktiebolag som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1995-03-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till GRANRISVÄGEN 31A, 702 35, Örebro. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på A. Friberg Åkeri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0657-20050.

Ljusdal arbetar för att bolag som A. Friberg Åkeri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för A. Friberg Åkeri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva åkeri, utföra skogs- och vägentreprenader, mjölkproduktion, jord- och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för A. Friberg Åkeri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor..

Det finns idag lite personer som är kopplade till A. Friberg Åkeri Aktiebolag och det är följande personer, Johansson, Lars Inge Jonni som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Friberg, Annmarie Elvira som är född 1984 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för A. Friberg Åkeri Aktiebolag är 556510-6456.