Ljusdal Energi Försäljning AB

Gävleborgs län

Information

Ljusdal Energi Försäljning AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Ljusdal som är den kommunen där Ljusdal Energi Försäljning AB finns. I Ljusdal så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ljusdal Energi Försäljning AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Ljusdal Energi Försäljning AB har haft sedan 2000-01-27. Ljusdal Energi Försäljning AB har funnits sedan och 2000-01-27 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Ljusdal Energi Försäljning AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Pårsg. 3, 827 30, Ljusdal men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0651-760750.

Ljusdal arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Ljusdal Energi Försäljning AB Privat, ej börsnoterat.

Ljusdal Energi Försäljning AB har idag 556577-2737 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Ternow, Nils Ragnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Ljusdal Energi Försäljning AB

Bolaget skall bedriva handel med energi, produkter och tjänster i anslutning härtill samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Ljusdal Energi Försäljning AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ternow, Nils Ragnar som är född 1947 och har titeln Extern VD, Brink, Björn Olov som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Frendin, Bengt Göran som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallberg, Karin Annelie som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Jan Lennart som är född 1946 och har titeln Suppleant, Steene, Mikael Staffan som är född 1962 och har titeln SuppleantSvensson, Per Olof som är född 1942 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Johansson, Mats Olov som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor.