Öjebo gruppbostad i Järvsö AB

Gävleborgs län

Information

Öjebo gruppbostad i Järvsö AB är ett av många verksamheter som finns i Ljusdal. Det är nämligen den kommunen som Öjebo gruppbostad i Järvsö AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Öjebo gruppbostad i Järvsö AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2001-10-12.

Öjebo gruppbostad i Järvsö AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 2001-01-29.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Öjev. 55, 820 40, Järvsö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Öjebo gruppbostad i Järvsö AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0651-41710.

Ljusdal arbetar för att verksamheter som Öjebo gruppbostad i Järvsö AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Öjebo gruppbostad i Järvsö AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hem för vård och boende samt handel med fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Öjebo gruppbostad i Järvsö AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Högman, Charlotte Elisabeth -Satokangas Ström, Saila Tuulikki.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Öjebo gruppbostad i Järvsö AB och det är följande personer, Satokangas Ström, Saila Tuulikki som är född 1965 och har titeln VD, Satokangas Ström, Saila Tuulikki som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Högman, Charlotte Elisabeth som är född 1959 och har titeln Suppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Pauli, Johan Mikael som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Öjebo gruppbostad i Järvsö AB är 556605-9332.