Urban Marcussons Entreprenad AB

Gävleborgs län

Information

Urban Marcussons Entreprenad AB är ett av många verksamheter som finns i Ljusdal. Det är nämligen den kommunen som Urban Marcussons Entreprenad AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Urban Marcussons Entreprenad AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 2006-05-09.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Furug. 58, 827 35, Ljusdal. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Urban Marcussons Entreprenad AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-5257564.

Ljusdal arbetar för att verksamheter som Urban Marcussons Entreprenad AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Urban Marcussons Entreprenad AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten med grävmaskiner allehanda grävuppdrag såsom markarbeten, markberedning samt skogsentre- prenader med frösådd och högläggning. Till bolagets verksamhet ska även höra snickeriarbeten, bolaget ska även bedriva handel med fast och förvaltning av lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Urban Marcussons Entreprenad AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Urban Marcussons Entreprenad AB och det är följande personer, Markusson, Karl Urban som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Markusson, Liselott Margareta som är född 1971 och har titeln Suppleant, Ågren, Hans Johan som är född 1975 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Urban Marcussons Entreprenad AB är 556703-6263.